Σελίδες

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017

Ερώτηση για την καταλληλότητα των πυροσβεστικών -εκχιονιστικών μηχανημάτων.

                                                                                           
                                                                                                                      27-1-2017

Προς Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
Κοιν.:Αν.Υπουργό Εσωτερικών κ.Ν.Τόσκα
          Γεν.Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Ι.Καπάκη

Κύριε Αρχηγέ

Το Πυροσβεστικό Σώμα για την εκπλήρωση της αποστολής του, κατά τις περιόδους ισχυρής κακοκαιρίας, χρησιμοποιεί πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία προσαρτούν μηχανήματα εκχιονισμού.

Κατόπιν σχετικής αναφοράς που δεχθήκαμε παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε τα παρακάτω:

1. Εάν οι Εκπαιδευτές - Εκγυμναστές  των χειριστών - πυροσβεστικών υπαλλήλων, διέθεταν σχετική πιστοποίηση προς τούτο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία καθώς και αν υπάρχει σχετική αρμοδιότητα των εχόντων το δικαίωμα έκδοσης, της χορήγησης της  σχετικής υπηρεσιακής άδειας χειρισμού των συγκεκριμένων εκχιονιστικών μηχανημάτων.

2. Αν τα μηχανήματα εκχιονισμού που χρησιμοποιεί το Πυροσβεστικό Σώμα, έχουν την απαραίτητη έγκριση τύπου και κυκλοφορίας.

3. Αν τα πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα μαζί με το προσαρτημένα μηχανήματα εκχιονισμού, ως ενιαίο οχήματα, έχουν λάβει την απαραίτητη έγκριση τύπου και κυκλοφορίας από την απαιτούμενη αρμόδια αρχή.
                                  
                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΕΥΠΣ                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΑΠΣ


                                       Δημήτρης Σταθόπουλος                                  Ιωάννης Σταμούλης