Σελίδες

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

Η ΕΑΠΣ στην 1η Συνάντηση Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων
Στις 28 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η 1η Συνάντηση Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της ΠΕΕΠΣ.
Κύριος σκοπός της συνάντησης ήταν να καταγραφούν αναλυτικά η τρέχουσα λειτουργική και επιχειρησιακή κατάσταση των Υπηρεσιών, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθώς επίσης και να ανταλλαγούν απόψεις και προτάσεις στην κατεύθυνση επίλυσης των προβλημάτων αυτών. Επίσης δόθηκε η ευκαιρία για κατάθεση προτάσεων επί θεμάτων εθελοντισμού στην κατεύθυνση ενίσχυσης της λειτουργίας τους και στήριξης του εθελοντικού πυροσβεστικού προσωπικού.
Στη Συνάντηση συμμετείχαν από:
-Τον Εθελ. Πυρ/κό Σταθμό Καλύμνου, ο Προϊστάμενος, Εθ. Πυρ/στης Χαράλαμπος Πέρος
-Τον Εθελ. Πυρ/κό Σταθμό Ευρώτα, ο Πρόεδρος του Σωματείου, Εθ. Πυρ/στης Μαστρογιαννάκος Παναγιώτης
-Το Εθελ. Πυρ/κό Κλιμάκιο Πεντέλης, ο Προϊστάμενος, Πυρονόμος Λιάκος Νικόλαος
-Το Εθελ. Πυρ/κό Κλιμάκιο Κέας, ο Προϊστάμενος, Εθ. Πυρ/στης Πουλάκης Νίκος
-Το Εθελ. Πυρ/κό Κλιμάκιο Ύδρας, ο Προϊστάμενος, Εθ. Πυρ/στης Κόκκος Παύλος
Τα σημαντικότερα, μεταξύ άλλων, προβλήματα που καταγράφηκαν ήταν:
-Η μειωμένη υλικοτεχνική στήριξη που παρέχουν οι Τοπικές Αυτοδικήσεις στις Υπηρεσίες
-Η γενικότερη έλλειψη στολών και Μέσων Ατομικής Προστασίας
-Η ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης του Προσωπικού,
-Η ανάγκη στελέχωσης – ενίσχυσης των Υπηρεσιών και με μόνιμο προσωπικό
-Η ορθή επιχειρησιακή - διοικητική αντιμετώπιση από τις οικείες ΠΥ οι οποίες εφαρμόζουν κατά το δοκούν τις κείμενες διατάξεις.
Από την πλευρά της ΕΑΠΣ, συμμετείχε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γ. Σταμούλης ο οποίος και δεσμεύθηκε για σειρά παρεμβάσεων  προς την Φυσική και Πολιτική Ηγεσία του Π.Σ.  ώστε να αναδειχθούν τα προβλήματα και να ευρεθούν λύσεις.