Σελίδες

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

ΕΠΑΝΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΝΕΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΙΔΥΝΟΥ (που χορηγείται μόνο στις ΕΜΑΚ) ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάδελφοι

Με το υπ.αριθ. 4151/16-1-2017 έγγραφο μας, σας κοινοποιήσαμε την ενημέρωση που είχαμε από το δικηγορικό γραφείο της Σπυριδούλας Κακλαμάνη, που είχε αναλάβει εκ μέρους της Ένωσής μας, την προσφυγή, για το αναφερόμενο παραπάνω ζήτημα, και για το γεγονός ότι οι πρώτες προσφυγές θα εκδικαστούν στις 9-2-2017.

Επίσης σας εημερώσαμε ότι απαιτείται η συμπλήρωση από όλους τους συναδέλφους που που προσέφυγαν τότε, μια νέας εξουσιοδότησης, προς το δικηγορικό γραφείο, υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.  η οποία θα έπρεπε άμεσα να αποσταλεί, στο δικηγορικό γρφείο της Σπυριδούλα Κακλαμάνη, Λ. Αλεξάνδρας, αρ. 53, Αθήνα Τ.Κ. 11473, το αργότερο μέχρι 3-2-2017.
Στο συγκκριμένο έγγραφο υπήρχε επισυναπτόμενη κατάσταση με τα ονόματα των συναδέλφων, οι προσφυγές των οποίων θα εκδικαστούν την 9-2-2017.
Το δικηγορικό γραφείο μας ενημέρωσε εκ νέου, ότι ένας αριθμός συναδέλφων, δεν απέστειλε την αναγκαία εξουσιοδότηση.

Κατόπιν τούτου  με το υπ.αριθ. 4183 έγγραφό μας που αποστείλαμε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των  Υπηρεσιών, στείλαμε  συννειμένα την κατάσταση των συναδέλφων που δεν έχουν στείλει την αναγκαία εξουσιοδότηση.
Παρακαλούμε για την συνδορμή  όλων, ώστε να ειδοποιηθούν όλοι τόσο οι εν ενεργεία όσο και τυχόν απόστρατοι που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή.