Σελίδες

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

Ο μόνος δρόμος είναι του αγώνα και αυτός είναι ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ
Απαξία, ψεύτικες ελπίδες. Η ζωή μας όμως είναι αληθινή.