Σελίδες

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Στον τομέα Εσωτερικών-Δημόσιας Τάξης της Νέας Δημοκρατίας

2-2-2017


Από κοινού οι Πρόεδροι ΕΑΠΣ και ΠΟΕΥΠΣ  κλήθηκαν στην συνεδρίαση του τομέα Εσωτερικών -Δημόσιας Τάξης της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να παρουσιάσουν τα προβλήματα του Πυροσβεστικού Σώματος.
Από την πλευρά της ΕΑΠΣ, τέθηκαν το ζήτημα των πρωτοφανών επιλογών που ακολουθήθηκαν στις πρόσφατες κρίσεις και προαγωγές των αξιωματικών, στις μεταθέσεις στελεχών, καθώς και στις σχεδιαζόμενες στελεχώσεις των νέων Π.Υ. Επίσης επισημάνθηκε ο έντονος προβληματισμός για την πορεία της ολοκλήρωσης της ομογενοποίησης του προσωπικού με την προβλεπόμενη ολοκλήρωση των διαδικασιών μονιμοποίησης και ανανέωσης των συναδέλφων Π.Π.Υ.
Κοινή και από τους δύο Προέδρους ήταν η διατύπωση της έντονης δυσαρέσκειας για την πολιτική επιλογή της εκ νέου συμπίεσης του εισοδήματος με το πάγωμα των μισθολογικών ωριμάνσεων, και την  επαπειλούμενη νέα μείωση των αποδοχών με το νέο μισθολόγιο που φημολογείται.
Τέλος διατυπώθηκε η αγωνία για την βέλτιστη επιχειρησιακή ανταπόκριση του μηχανισμού, υπό το βάρος της ένδειας σε μέσα και εξοπλισμό.