Σελίδες

Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

Ερωτήματα περί ωραρίου εργασίας.Προς Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

Αντιστράτηγο κ.Β.ΚαπέλιοΑξιότιμε κύριε ΑρχηγέΜετά από επικοινωνία πολλών συναδέλφων – μελών της Ένωσης μας, προέκυψαν 
ερωτήματα σχετικά με την διευθέτηση του χρόνου υπηρεσίας των συναδέλφων Π.Π.Υ. 
(των οποίων η θητεία παρατάθηκε για 3 έτη).Για τον χρόνο εργασίας των συναδέλφων έχει εφαρμογή το άρθρο 98 του Ν.4249/2014, (για το χρόνο εργασίας …εφαρμόζονται κατά αναντιστοιχία οι διατάξεις που ισχύουν για το πυροσβεστικό προσωπικό του Π.Σ. σύμφωνα με τους περιορισμούς που ορίζει η σχέση εργασίας τους με το Π.Σ.) καθώς και η τελευταία υπ.αριθ. 24565 οικ 105.6/12-04-2017 απόφαση Α.Π.Σ., η οποία καθορίζει με διαφορετικό τρόπο τις ώρες προς κάλυψη του υποχρεωτικού τους ωραρίου και την υπερωριακή τους εργασία, καθορίζοντας ότι «δεν είναι υποχρεωτική η κάλυψη των ωρών».


Επίσης για την διευθέτηση του υποχρεωτικού χρόνου-ωραρίου εργασίας των συναδέλφων έχει εκδοθεί η υπ.αριθ. 12208 οικ.105.6/24-02-2017 διαταγή Α.Π.Σ. που καθορίζει ότι οι Π.Π.Υ. «θα απασχολούνται σύμφωνα με το ωράριο της Π.Υ. ή Π.Κ. που υπηρετούν».

Το ωράριο εργασίας στις Π.Υ. και Π.Κ. καθορίζεται από το άρθρο 23 του Π.Δ. 210/1992. και αφορά μόνο το πυροσβεστικό προσωπικό (Οι Π.Π.Υ. δεν εντάσσονται σύμφωνα με το Ν.4058/2ο12 και το Ν.4455/2017.)

Αξιότιμε κύριε Αρχηγέ

Επειδή πληροφορούμεθα ότι υπάρχουν προφορικές εντολές προς τις Διοικήσεις για την εφαρμογή του 24ωρου και στους συναδέλφους Π.Π.Υ. (3ετής) και προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα της διοικητικής διαδικασίας παρακαλούμε όπως, προχωρήσετε στις απαραίτητες θεσμικές παρεμβάσεις για την υλοποίηση της παραπάνω επιλογής και συγκεκριμένα:


1. Την επέκταση των διατάξεων του άρθρου 23 παρ.3 του Π.Δ. 201/1992 και για τους συναδέλφους Π.Π.Υ.

2. Την έκδοση διαταγής για την διευθέτηση της χρήσης των απογευματινών υπερωριών σε σχέση με τα οριζόμενα για την νυχτερινή υπερεργασία και υπερεργασία Κυριακών, αλλά και τον καθορισμό εργασίας των Π.Π.Υ.

3. Την έκδοση διαταγής για τον καθορισμό της διευθέτησης χρήσης των ωρών συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου σύμφωνα με την κλιμάκωση του επιχειρησιακού σχεδιασμού.

4. Την επικαιροποίηση της βασικής διαταγής για το 24ωρο για όλες τις κατηγορίες του προσωπικού του Π.Σ.