Σελίδες

Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Ειδικό μισθολόγιο-φτωχολόγιο ενστόλων. Βοήθειά μας.


Εκεί που μας χρωστούσαν....

                                        15-5-2017
Συνάδελφοι

Στο σχέδιο νόμου με τίτλο: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» εμπεριέχεται το νέο ειδικό μισθολόγιο των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις. 

Το συγκεκριμένο σχέδιο - μισθολόγιου, καταρτίστηκε κρυφίως από τους εκπροσώπους των εργαζομένων, χωρίς ουδεμία διαβούλευση. 

Οι ρυθμίσεις του είναι μια μίξη ετερόκλητων σχεδιασμάτων αφού προσπαθήσει να ακολουθήσει στη βασική δομή τη φιλοσοφία του ενιαίου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, λαμβάνει κυρίως τα δεδομένα του προσωπικού των Ε.Δ., ενώ αγνοεί τις ιδιαιτερότητες του προσωπικού των Σ.Α. 

Παράλληλα δεν λαμβάνει καθόλου τις αποφάσεις του ΣτΕ, για να συνεχίσει να δικαιολογεί την ονομασία του ως «ειδικό μισθολόγιο», ενώ την ίδια στιγμή δεν εισάγει τα χαρακτηριστικά του ενιαίου, αναφορικά με την πληρωμή, υπερωριών, Αργιών, Κυριακών.

 Από την δειγματολογική του προσομοίωση σε σχέση με το υφιστάμενο, προκαλούνται  στην συντριπτικό μέρος  του προσωπικού των Σ.Α. πραγματικές μειώσεις στις αποδοχές από λίγα ευρώ έως αρκετές εκατοντάδες.  

Τη μείωση προκαλεί 
1. Η καινοφανή για στρατιωτικό μισθολόγιο ρύθμιση να μην λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο, ο χρόνος στρατιωτικής θητείας του ενστόλου, η οποία ήταν και προαπαιτούμενο πρόσληψής του. 
2. Η επίσης καινοφανή ρύθμιση να μην λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο τα έτη απόκτησης πτυχίου, όταν αυτό ήταν προαπαιτούμενο για ειδικές κατηγορίες προσωπικού
3. Ο υπολογισμός για την ένταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο, ο οποίος λαμβάνει τον χρόνο υπηρεσίας μέχρι 31-12-2016, αφαιρώντας 5 μήνες από το χρόνο αυτό. 
4. Η εξαίρεση από το επίδομα ευθύνης, υπαξιωματικών και αξιωματικών κάτω από το βαθμό του Επιπυραγού, που υπηρετούν σε θέση ευθύνης (Διοίκηση). 

Αυτή η μεγάλη μείωση προβλέπεται να καλυφθεί με αντίστοιχο ποσό προσωπικής διαφοράς, που είναι άγνωστο πόσο θα παραμείνει, καθώς είναι νωπή η κατακρήμνιση της αντίστοιχης προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις. 

Αλλά και για όσο καιρό ισχύσει, οι συνάδελφοι με τις μεγαλύτερες απώλειες, καταδικάζονται σε πολλά χρόνια οικονομικής στασιμότητας, μέχρι να αποσβέσουν αυτή τη προσωπική διαφορά. 

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η προσωπική διαφορά δεν ανήκει στις συντάξιμες αποδοχές, οπότε αυτό το ποσό χάνεται από τον υπολογισμό για την αναλογική σύνταξη, οδηγώντας από τώρα στην μείωση και της σύνταξής του. 

Παράλληλα τίθεται ανώτερο πλαφόν αποζημίωσης μέχρι 4, πέραν του 5 πενθημέρου οκτάωρα, ακόμα και για τους μήνες που έχει 5 Σ/Κ.. Αυτό αποτελεί μια πρώτη οριζόντια μείωση για το σύνολο του προσωπικού (κοντά στα 200 ευρώ). 
Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή του νέου μισθολογίου από 1-1-2017 αναδρομικά, θέτει ζήτημα επιστροφής χρημάτων πίσω για δεδουλευμένα αφού ήδη δύο μήνες μέχρι τώρα το προσωπικό εργάστηκε 5 Σ/Κ.
Στο νέο μισθολόγιο  καταργούνται  τα επιδόματα: 
 α) χρόνου υπηρεσίας, β) εξομάλυνσης, γ) ειδικής απασχόλησης, δ) επιτελικής ευθύνης και ε) ειδικών συνθηκών. 
Με την εφαρμογή του νέου ειδικού μισθολογίου καταβάλλονται: 
ο βασικός μισθός 
 δύο (2) επιδόματα: επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας που διαμορφώνεται ανάλογα και με την οικογενειακή – φορολογική κατάσταση ενός εκάστου, θέσης ευθύνης (από το βαθμό του Επιπυραγού και άνω), η οικογενειακή παροχή, το επίδομα αναπηρίας το επίδομα κινδύνου (ΕΜΑΚ).
Για τα τελευταία δύο επιδόματα, λαμβάνοντας υπόψη την "μνημονιακή συνέπεια", διαγράφεται μια σημαντική ανησυχία, μιας και προβλέπεται ότι πρέπει σε αποκλειστική προθεσμία ενός έτους να ρυθμιστούν με ΚΥΑ, ειδάλλως δεν καταβάλλονται

Πέρα από τα παραπάνω εισάγεται μια εξόφθαλμα και ακατανόητη διαφορετική αντιμετώπιση μεταξύ των στελεχών των Σ.Α. και Ε.Δ. αφού προβλέπεται επίδομα παραμεθορίου μόνο για το προσωπικό των Ε.Δ. Τ
έλος η στρέβλωση του υπό κατάρτιση μισθολογίου, φαίνεται ξεκάθαρα στην αιτιολόγηση του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών όπου για την «ιδιαίτερη φύση των καθηκόντων και της απασχόλησης χωρίς ωράριο εργασίας» δίνει στην μεγάλη μάζα των στελεχών των Σ.Α από 45 έως 160 ευρώ, αντί να εισαγάγει αποζημίωση για την υπερωριακή απασχόληση όπως σε όλο το υπόλοιπο δημόσιο.

Συνάδελφοι

Αθέτησαν το λόγο τους στο λαό, τηρώντας τις δεσμεύσεις τους στου μνημονιακούς διαχειριστές.
Τα μνημόνια δεν έχουν τέλος.
ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ;

Ένστολη Πανελλαδική Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας, στην Αθήνα, την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 και ώρα 17.00 στην πλατεία Κολοκοτρώνη.

ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ!!!
ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ!!!