Σελίδες

Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

Ειδική αποζημίωση πέραν του πενθημέρου εργασίας και ειδικής αποζημίωσης νυχτερινής εργασίας για τους Δόκιμους των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.


Προς Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο κ.Καπέλιο
ΚΟΙΝ. Γραφείο Αν.Υπουργού Εσωτερικών κ.Ν.Τόσκα
Γραφείο Γ.Γ.Π.Π. κ.Ι.Καπάκη


Αξιότιμε κύριε Αρχηγέ

Με τις νομοθετικές διατάξεις τους 4ου μνημονίου, που τέθηκε εκ νέου ο πυροσβεστικός μισθός στην προκρούστεια κλίνη,  αντιμετωπίζεται με καινοφανή τρόπο η μισθοδοσία των Δοκίμων των Σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης φυσικά της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Συγκεκριμένα με το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ε, του άρθρου  127 του Ν. 4472/17 προβλέπεται ότι δεν καταβάλλονται στους μαθητές των σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας, η ειδική αποζημίωση για την πέραν του πενθημέρου εργασία και η ειδική αποζημίωση για τη νυχτερινή εργασία.

Η παραπάνω ρύθμιση, στα πλαίσια της γενικότερης περικοπτικής φιλοσοφίας του νέου μισθολογίου, δεν έλαβε υπόψη της και σε αυτή την περίπτωση τις ιδιαιτερότητες εργασίας του πυροσβεστικού έργου και την πραγματική πραγματικότητα των εργασιακών δεδομένων του Π.Σ.

Όπως πολύ καλά γνωρίζεται, κυρίως οι Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί ασκούν πλήρως πυροσβεστικά καθήκοντος κατά την θερινή περίοδο, αλλά και κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους εκτελούν πυροσβεστικά καθήκοντα, σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, ενισχύοντας το πυροσβεστικό έργο της Αττικής, αλλά και κρατώντας διαρκή εκπαιδευτική επαφή με το επιχειρησιακό έργο.

Με γνώμονα τα παραπάνω είναι πασιφανές άδικο ή  μη χορήγηση των ως άνω αναφερόμενων αποζημιώσεων, για το παρεχόμενο έργο των συναδέλφων.
Επισημαίνουμε ότι από τη μελέτη των διατάξεων του συγκεκριμένου μνημονιακού νόμου, προκύπτει ότι τουλάχιστον για τους Δόκιμους που προέρχονται από τις τάξεις του Π.Σ. (άρθρο 126 παρ.6 εδάφιο γ)  διαφαίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης των συγκεκριμένων αποζημιώσεων, καθότι προβλέπεται  ότι «συνεχίζουν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών»

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διευκρινιστεί αν δικαιούνται οι Δόκιμοι τις ως άνω αποζημιώσεις και αυτονόητο είναι ότι αν όχι, θα πρέπει να μην εκτελούν  πρόσθετη και νυχτερινή εργασία

Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει άμεσα να προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση που να δώσει στο σύνολο  των Δοκίμων των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας  την δυνατότητα αποζημίωσης προσθέτων και νυχτερινών κατά τη διάρκεια της πρακτικής- πραγματικής τους υπηρεσίας.
       
              Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Για το Δ.Σ. της ΕΑΠΣ
Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Σταμούλης

Αναστάσιος Μανιάτης