Σελίδες

Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017

Ονοματοδοσία στις εκπαιδευτικές σειρές των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.


Κύριε Αρχηγέ

Η Ένωσή μας διαχρονικά, έχει καταθέσει προτάσεις και έχει λάβει πρωτοβουλίες προκειμένου να  προβληθεί η μακρόχρονη και ένδοξη ιστορία του Πυροσβεστικού Σώματος και των στελεχών του.
Προτάσεις, όπως η ίδρυση του Πυροσβεστικού Μουσείου - αρχείου - βιβλιοθήκης, η καθιέρωση  ημέρας Μνήμης- πεσόντων Πυροσβεστών  που έχουν ήδη  υλοποιηθεί, αλλά και πρωτοβουλίες δράσης όπως η δημιουργία - χορηγία  αίθουσα μνήμης για τους ήρωές μας στο Πυροσβεστικό Μουσείο, η τιμητική εκδήλωση για τον Η.Μπέτσιο, αλλά και η συγγραφική ανάδειξη ιστορικών στιγμών του Π.Σ.

Σε αυτό το πλαίσιο δράσης, και προκειμένου να διασυνδεθεί στενά το ιστορικό παρελθόν του Π.Σ. με το σήμερα και κυρίως με τις εκπαιδευτικές διαδικασίες, προτείνουμε να ονοματοδοτούνται οι εκπαιδευτικές σειρές των σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Η προέλευση της ονοματοδοσίας προτείνουμε να προέρχεται από τα ονόματα των πεσόντων Ηρώων του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και στελέχη του πυροσβεστικού οργανισμού που λόγω θέσης, καθηκόντων, δράσης, ή  προσφοράς, σηματοδότησαν την ιστορική πορεία του Πυροσβεστικού Σώματος.
Για την πρώτη εφαρμογή της συγκεκριμένης διαδικασίας, προτείνουμε:

Για τη νέα εκπαιδευτική σειρά Δοκίμων Πυροσβεστών,  προτείνουμε να δοθεί το όνομα  του Δόκιμου Πυροσβέστη Κων/νου Πούλιου, του πρώτου   πυροσβεστικού υπαλλήλου του Π.Σ. που έχασε  τη ζωή του στις 12 Νοεμβρίου 1942, κατά την προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, που είχε ξεσπάσει σε διώροφο οίκημα στη Θεσσαλονίκη.

Για τη νέα εκπαιδευτική σειρά Δοκίμων Ανθυποπυραγών, προτείνουμε να δοθεί το όνομα  του θεμελιωτή του Πυροσβεστικού Σώματος, πρώτου Γενικού Επιθεωρητή και Αρχηγού Αλκιβιάδη Κοκκινάκη.

Για τη νέα εκπαιδευτική σειρά της Σχολής Επιμόρφωσης-Μετεκπαίδευσης,  προτείνουμε να δοθεί το όνομα  του Επιπυραγού Ηλία Μπέτσιου, του  συγγραφέα των περισσότερων και κλασικών   βιβλίων και συγγραμμάτων για την πυροσβεστική  τέχνη και επιστήμη, στην χώρα.