Σελίδες

Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018

Εκπαίδευση για την βασική υποστήριξη ζωής


Μετά από συνεννόηση   της ΕΑΠΣ και της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας,  μια ομάδα τεταρτοετών Δοκίμων Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, εκπαιδεύτηκαν στο BLS (basic life support – βασική υποστήριξη ζωής), πιστοποιημένη από το ERC - European Resuscitation Council και από την HCS (Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία) (ΟΕ ΚΑΡΠΑ /Εντατικής Θεραπείας και ΟΕ Νοσηλευτικής στην Καρδιολογία). 

Για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας   επιμελήθηκε τα μέγιστα ο συνάδελφος Γενικός Γραμματέας της ΠΕΕΠΣ Δημήτρης Ζέρβας, ο οποίος παρέδωσε και την πλακέτα της ΕΑΠΣ στον Υπεύθυνο εκπαιδευτικών προγραμμάτων της εταιρίας, τον Επεμβατικό Καρδιολόγο Γιώργο Λάτσιο.