Σελίδες

Κυριακή, 22 Απριλίου 2018

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΟΥ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ


Read more publications on Calaméo

Το συγκεκριμένο πόνημα,  είναι  μια  εργασία του Αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος Τσίκα Κωσταντίνου.

Η εργασία περιλαμβάνει μια έρευνα για  το  Πεζοπόρο Αερομεταφερόμενο Τμήμα Θεσσαλίας.

Η έρευνα αποτελεί μέρος της διατριβής που εκπονήθηκε στα πλαίσια της 1ης εκπαιδευτικής σειράς του Διατμηματικού Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ως μέρος των εκπαιδευτικών υποχρεώσεων για την απόκτηση του ΜΔΕ «Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών» κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016  με θέμα «Συγκριτική παρουσίαση της οργάνωσης και λειτουργίας πεζοπόρων τμημάτων στο Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος και διεθνώς. Αερομεταφερόμενο Πεζοπόρο τμήμα Θεσσαλίας: στατιστική επεξεργασία συμβάντων και δειγματοληπτική έρευνα μέσω ερωτηματολογίου.»

Mετά από ευγενική παραχώρηση του συναδέλφου, η εργασία έγινε   e-book και προστίθεται στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της ΕΑΠΣ στην ιστοσελίδα της   www.eaps.gr